Projekty EFS

Żłobek Happy Kids II

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia w grupie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi w formie żłobka czynnego przez cały rok w godzinach pracy. Projekt realizowany na terenie gminy miejskiej oraz wiejskiej Kościerzyna i skierowany do mieszkańców tych gmin.

Ogółem wartość projektu : 424 686,15 zł

Wkład własny : 63 702,92 zł

Dofinansowanie ze środków EFS : 360 983,23 zł